Dede Efendi Konseri

1-Suzinâk Beste
Müştak-ı cemalin gece gündüz dil-i şeyda
2-Suzinâk Yürük Semai
Cana firak-ı aşkın ile Suzinâkinem
3-Rast Kâr-ı Müşterek
Not: Bu eser Reis-ül Küttap Mahmut Raif Efendi ile ortaklaşa bestelenmiştir. Reis Mahmut Raif Efendi diye de anılan bestekar 1760’da doğmuş ve 1807 yılında kabakçı isyanı sırasında öldürülmüştür. Devlet hizmetinde üstün görevler almış ve hariciye vekilliğinde bulunmuştur.
4-Rast Şarkı
Yüzündür cihanı münevver eden
5-Rast Şarkı
Üftadenem ey bivefa
6- Rast Şarkı
Dil bir güzele meyletti hele
7-Mahur Şarkı
Gördüm bugün canan-ı dil
8-İhsan Aslan Keman Taksimi
9-Eviç Şarkı
Bülbül asa ruz-ü şeb kârım neva
10-Evcâra Şarkı
Hüsnüne mail gönlüm ezelden
11- Evcâra Şarkı
Gel ey güzeller serveri
12- Eviç Şarkı
Sevdim bir gonca-i rana
13-Hicaz Şarkı
Aşkınla ben ey nazenin
14- Hicaz Şarkı
Ey büt-i nev eda olmuşum müptela
15-Uşşak Şarkı
Ağlatırlar güldürürler bunlar adam öldürürler
16-Karcığar Köçekçe
Girdi gönül aşk yoluna bakmaz sağına soluna

Yorumlar kapatıldı.