Mahur İki Beste, Ağır ve Yürük Semailer, Muhayyer Beste ve Yürük Semailer

25A

25B

KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU – YÖNETEN: DR. NEVZAT ATLIĞ

1-Sadullah Ağa Arazbar Buselik Yürük Semai
Al gönlümü ayine-i manadır bu
2-Rahmi Bey Hisarbuselik Şarkı
Bir nevcivansın şuh-i cihansın
3-Dellalzade Ferahnak Şarkı
Gün-ci gamda ruz-u şeb dil bi huzur
4-Dede Efendi Ferahnak Şarkı
Beğendim seni efendim geçmem asla ben
5-Sadi Işılay Keman Taksimi
6-Rahmi Bey Nihavent Şarkı
Şarab iç gül feminde güller açılsın
7-Hacı Arif Bey Nihavent Şarkı
Çözülme zülfüne ey dilruba dil bağlayanlardan
8-Hacı Arif Bey Hicazkâr Şarkı
Dilerim zülfüne berdar olayım

DİKKAT: Bu programdaki eserlere web sitesinin faaliyete geçmesinden sonra tek tek veya bir kaçı bir arada olmak üzere ulaşabildim. Bu bakımdan bazı eserler arasında akort ve ses kaydı yönünden farklılıklar mevcuttur . Bu hususun dikkate alınması ve mazur görülmesi kaçınılmaz olmuştur .
SAYGILARIMLA
Prof. Dr. Nevat Atlığ

25C

KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU – YÖNETEN: DR. NEVZAT ATLIĞ

1-Neyzen Salim Bey Muhayyer Peşrev
2-Yahya Nazîm Efendi Muhayyer Beste
Gönül düşüp ham-ı giysu-yi yare kalmıştır
3-Hacı Sadullah Ağa Muhayyer Yürük Semai
Bir elif çekti yine sineme canan bu gece
4-Ulvi Ergüner Ney taksimi
5-Zekai Dede Neva Şarkı
Yine bağlandı dil bir nev-nihale
6-Şemseddin Ziya Bey Neva Şarkı
Ko sinem ateşe yansın
7-Tanburi Mustafa Çavuş Neva Şarkı
Muntazırım teşrifine reftar ile revişine
8-Dede Efendi Gülizar Şarkı
Nazlı nazlı sekip gider o güzel ceylan

25D

Yorumlar kapatıldı.