26.01.1992 Ferahfeza Ayin, Nihavent, Karcığar, Hicâz Eserler Solist : Samimi Karaca ve Adnan Mungan

1.BÖLÜM

1-Ferahfeza Ayini Şerif
SOLİST: Samim Karaca (Ud)
Mesut Cemil Nihavent Saz Semai

2.BÖLÜM

SOLİST: Adnan Mungan
1-Selanikli Ahmet Efendi Rast Şarkı
Bilmem ki nedendir bana sen hor bakıyorsun
2-Fehmi Tokay Rast Şarkı
Gönlümün ezhar içinde gül gibi dildarı var
3-Tamburi Ali Efendi Rast Şarkı
Anlatayım halimi dildare ben
4-Dede Efendi Rast Şarkı
Görsem seni doyunca
KORO
1-Refik Fersan Hicaz Peşrev (1 hane)
2-Dede Efendi Hicaz Beste
Ey çeşm-i ahu hicr ile tenhalara saldın beni
3-Dede Efendi Hicaz Yürük Semai
Yine neşe-i muhabbet dil ü canım etti Şeyda
4-Şevki Bey Hicaz Şarkı
Severim can-ü gönülden seni tersa çiçeğim
5-Medeni Aziz Efendi Hicaz Şarkı
Kendine niçin emsal ararsın
6-Şevki Bey Hicaz Şarkı
Afveyle suçum ey gül-i ter başıma kakma
7- Şevki Bey Hicaz Şarkı
Ülfet etsem yar ile ağyare ne
8-Dede Efendi Hicaz Şarkı
Şu karşıki dağda bir yeşil çadır

Yorumlar kapatıldı.