23.02.1992 Mahur, Hüzzâm, Hicâzkar, Hüseyni, Nihavent Eserler Solo : Neveser Gerginok ve Esra Güler

1.BÖLÜM

1-Tamburi Cemil Bey Mahur Peşrev
2-Basmacı Abdi Efendi Mahur Şarkı
Gülşen-i ezhar açtı her yana
3-Hacı Arif Bey Mahur Şarkı
Gösterip ağyare lutfun bizlere biganesin
4-Selanikli Ahmet Efendi
Gel bir daha gül ruyini aç handeni göster
5-Hacı Arif Bey Mahur Şarkı
Zahiri hale bakıp etme dahil bir ferdi
6-Osman Nuri Özpekel Ud Taksimi
7-Leyla Saz Hüzzam Şarkı
Ey sabah-ı hüsn-ü anın afıtab-ı enveri
8-Musa Süreyya Bey Hüzzam Şarkı
Sen sanki baharın gülüsün şen çiçeğimsin
9-Hüzzam Türkü
Alıverin bağlamamı çalayım
10-Segâh Türkü
Yemenimin uçları çıkamam yokuşları
SOLİSTLER:
Ayşe Coşkun (Kanun)-Ege Köprek (Tambur)
1-Mümir Mashar Kamsoy Şehnaz Saz Semai
2-Abdulaziz Han Hicaz Sirto

2.BÖLÜM

SOLİST: Neveser Gerginok
1-Hacı Sadullah Ağa Hicazkâr Şarkı
Gel seninle yarın ey serv-i revan
2-Lemi Atlı Hicazkâr Şarkı
Yine bir aşk-ı emelsuz ile giryan oldum
3-Lavtacı Ovrik Hicazkâr Şarkı
Mestim bu gece sen de bana mest olarak gel
SOLİST: Esra Güler
1-Tamburi Cemil Bey Hüseyni Şarkı
Görmek ister gözlerim her dem seni
2-Şevki Bey Hüseyni Şarkı
Nedir bu haletin ey mehcemalim
3-Lemi Atlı Hüseyni Şarkı
O güzel gözlerle bakmasını bil
KORO
1-Tamburi Büyük Osman Bey Nihavent Peşrev
2-İsmail Hakkı Bey Nihavent Ağır Semai
Seni hükm-i ezel aşub-i devran etmek istermiş
3-Musa Süreyya Bey Nihavent Şarkı
Bir gün o güzel şad edecek ruhumu sandım
4-Hacı Arif Bey Nihavent Şarkı
Uyur daim uyanmazdı benim baht-ı siyehkarım
5-Rahmi Bey Nihavent Şarkı
Süzüp süzüpte ey melek o çeşm-i nimhabını
6-Hacı Arif Bey Nihavent Şarkı
Bakmıyor çeşm-i siyah feryade
7-Muhlis Sebahattin Bey Nihavent Şarkı
Üç yıl beni sevdanın ipek saçları sardı
8-Ali Rifat Çağatay Nihavent Şarkı
Sarahaten acaba söylesem darılmaz mı

Yorumlar kapatıldı.