22.11.1992 Kâr-ı Nev, Rast, Nihavent, Hicâzkar, Hüseyni, Kürdi’li Hicazkâr Eserler

1.BÖLÜM
1-Refik Fersan Rast Methâl
2-Dede Efendi Rast Kâr-ı nev
Gözümde daim hayali cana
3-Tab-i Mustafa Efendi Rast Beste
Seyreyle o billur beden taze firengi
4-Mandoli Artin Efendi Rast Yürük Semai
Kuyinde figanımla acep gulgule yok mu
5-Hacer Tısoğlu Kanun Taksimi
6-Tamburi Ali Efendi Nihavent Şarkı
Sevdim yine bir şuh-i dilârâ pek ilerde
7-Hacı Arif Bey Nihavent Şarkı
Meyler süzülsün meydana gelsin
8-Rahmi Bey Nihavent Şarkı
Saçlarına bağlanalı ey peri
9-Hacı Arif Bey Nihavent Şarkı
Yadigâr kaldı bana dilde bu ah
10-İsmet Ağa Nihavent Şarkı
Seni tenhada bir bulsam
11-Hasip Dede Nihavent Saz Semai

2.BÖLÜM

SOLİST: Mehmet Güntekin
1-Osman Bey Hicazkâr Peşrev (1hane)
2-Zekai Dede Hicazkâr Yürük Semai
Bülbül gibi pür oldu cihan nağmelerimden
3-Çorlu’lu Hicazkâr Şarkı
Ben sana gönül vereli bak ne hal oldum
4-Latif Ağa Hicazkâr Şarkı
Yoktur zaman gel
SOLİST: Hakan Hataylı
1-Rakım Erkutlu Hüseyni Beste
Müheyya oldu meclis sakiya peymaneler dönsün
2-Suphi Ziya Özbekkan Hüseyni Şarkı
Feryad ediyor bir gül için bülbül-i şeyda
3-Mahmut Celalettin Paşa Hüseyni Şarkı
Sevdiğim cemalin çünki göremem
KORO
1-Rahmi Bey K.Hicazkâr Şarkı
Söyle ey mutrub-ı nazende eda
2-Hacı Arif Bey K.Hicazkâr Şarkı
Kanlar döküyor derdin ile dide-i giryan
3-Rahmi Bey K.Hicazkâr Şarkı
Mahrum-i şevkim ruhum pür ahzan
4-Hacı Arif Bey K.Hicazkâr Şarkı
Muntazır teşrifine hazır kayık
5-Giriftzen Asım Bey Uşşak Şarkı
Cana rakibi handan edersin
6-Şevki Bey Uşşak Şarkı
Zeybeklerle gezer dağlar başında

Yorumlar kapatıldı.