Hüzzam Beste ve Yürük Semai, Bekir Ağa Hüseyni Beste

24A

24B

KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU – YÖNETEN: DR. NEVZAT ATLIĞ

1.  Bekir Ağa Hüseyni Beste
Canım yerine geldi ki cananımı gördüm
2.  Varda Kosta Ahmet Ağa Muhayyer Sümbüle Şarkı
Ey Nihal-i işve bir nevres fidanımsın benim
3.  3.Selim Muhayyer Sümbüle Şarkı
Ey gonca-i nazik tenim
4.  Mustafa Çavuş Uşşak Şarkı
Canım tezdir sabredemem
5.  Sadullah Ağa Hicaz Hümayun Yürük Semai
Nideyim sahn-ı çemen seyrini cananım yok
6.  Hacı Arif Bey Hicaz Şarkı
Tasdi edeyim halimi biraz da sühanimle
7.  Rifat Bey Hicaz Şarkı
Niçin bülbül figan eyler bahar eyyamıdır şimdi
8.  İbrahim Ağa Hicaz Şarkı
Güzel gel aklımı aldın

DİKKAT: Bu programdaki eserlere web sitesinin faaliyete geçmesinden sonra tek tek veya bir kaçı bir arada olmak üzere ulaşabildim. Bu bakımdan bazı eserler arasında akort ve ses kaydı yönünden farklılıklar mevcuttur . Bu hususun dikkate alınması ve mazur görülmesi kaçınılmaz olmuştur .

SAYGILARIMLA
Prof. DR. Nevzat Atlığ

24C

KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU – YÖNETEN: DR. NEVZAT ATLIĞ

1.  Numan Ağa Şevkefza Peşrev (2 Hane)
2.  Dede Efendi Şevkefsa Beste
Ermesin el o şehin şevket-i valâlarına
3.  Kömürcüzade Mehmet Efendi Şevkefsa Beste
Hüsn-i zatın gibi bir dilber-i simin-endam
4.  Kömürcüzade Mehmet Efendi Şefkevza Ağır Semai
Dil-besteye lütf-u keremin mahazar eyle
5.  Dede Efendi Şefkevza Yürük Semai
Ser-i zülf-i anberinin yüzüne nikab edersin
6.  Cüneyt Kosal Kanun Taksimi
7.  Nikoğos Ağa Acem Kürdi Şarkı
Sevdi gönlüm ey melek sima seni
8.  Nikoğos Ağa Acem Kürdi Şarkı
Bari felek ben yüzüne söyleyim
9.  Coşkun Sabah Ud Taksimi
10. Lemi Atlı Beyati Araban Şarkı
Bekasız hüsnün güvenme anına
11. Suyolcuzade Salih Efendi Beyati Araban Şarkı
Neyleyim nicedeyim olamam bir an
12.Dede Efendi Gülizar Şarkı
Bivefa bir çeşm-i bidad ne yaman aldattı beni

24D

Yorumlar kapatıldı.