1989 yılı İstanbul Kültür ve Sanat Festivalinde, Süleymaniye Darüziyafe Salonunda verilen Bayati Ayin Konseri

136.
1989 yılı İstanbul Sanat Festivalinde Süleymaniye Camii Darüzziyafe Salonunda verilen BAYATİ AYİN Konseri

1989 yılı İstanbul Kültür ve Sanat Festivalinde, Süleymaniye Darüziyafe Salonunda verilen Bayati Ayin Konseri.

Yorumlar kapatıldı.