1989 yılı İstanbul Kültür ve Sanat Festivalinde, Süleymaniye Darüziyafe Salonunda verilen Bayati Ayin Konseri

140
1989 yılı İstanbul Sanat Festivalinde Süleymaniye Camii Darüzziyafe Salonunda verilen BAYATİ AYİN Konseri

Yorumlar kapatıldı.