11.11.1990 Ferahfeza Takım ve Hicaz Eserler Solo: Münip Utandı, Mahur ve Karcığar Eserler

1-Zeki Mehmet Ağa Ferahfeza Peşrev
2-Dede Efendi Ferahfeza Beste
Ey kaşı keman tir-i müjen canıma geçti
3-Dede Efendi Ferahfeza Ağır Semai
Bir dilber-i nadide bir kamet-i müstesna
4-Dede Efendi Ferahfeza Yürük Semai
Bu gece ben yine bülbülleri hamuş ettim
5-Dede Efendi Hicaz Şarkı
Aşkınla ben ey nazenin
6- Dede Efendi Hicaz Yürük Semai
Yine neşe-i muhabbet dil-ü canımı etti şeyda

Yorumlar kapatıldı.