Suzidilara Beste ve Yürük Semai, Zaharya Segâh Beste, Şedd-i Araban Beste, Ağır Semai ve Yürük Semai

23A

23B

KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU – YÖNETEN: DR.NEVZAT ATLIĞ

1-Zaharya Segâh beste
Çeşm-i meygunun ki bezm-i meyde canan döndürür
2-Kazasker Mustafa İzzet Efendi Segâh Şarkı
Doldur getir ey saki-i gül çehre piyale
3-Hacı Faik Bey hüzzam Şarkı
Olsa alem reşk-i gülzarı irem
4-Hacı Arif Bey Segâh Şarkı
Bülbül yetişir bağrımı hun etti figanın
5-Hristaki Efendi hüzzam Şarkı
Suy-i Kâğıthane’de mecnun misal
6-Tanburi Ali Efendi suzidil beste
Yıkıldı darb-ı sitemden harab olan gönlüm
7-Tanburi Ali Efendi suzidil ağır semai
Kani yad-ı lebinle hun-i dilnuş ettiğim demler

DİKKAT : Bu programdaki eserlere web sitesinin faaliyete geçmesinden sonra tek tek veya bir kaçı bir arada olmak üzere ulaşabildim. Bu bakımdan bazı eserler arasında akort ve ses kaydı yönünden farklılıklar mevcuttur . Bu hususun dikkate alınması ve mazur görülmesi kaçınılmaz olmuştur .
SAYGILARIMLA

Prof. Dr. Nevzat Atlığ

23C

KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU – YÖNETEN: DR.NEVZAT ATLIĞ

1.  Tanburi Cemil Bey Şedd-i Araban Peşrev
2.  Tanburi İshak Efendi Şedd-i Araban Beste
Ey safa-yı arızından çeşme-i hurşid-i ab
3.  Hacı Sadullah Ağa Şedd-i araban Ağır Semai
Nedir murad-ı dil kuy-i yarı biz biliriz
4.  Tanburi İshak Şedd-i Araban Yürük Semai
Pir olmada gerçi gönül amma civan ister
5.  Coşkun Sabah Ud Taksimi
6.  Musa Süreyya Bey Nihavent Şarkı
Bir gün o güzel şad edecek ruhumu sandım
7.  Musa Süreyya Bey Nihavent Şarkı
Suziş-i aşkınla ben Nalan iken
8.  Hacı Arif Bey Nihavent Şarkı
Uyur daim uyanmazdı benim baht-ı siyehkârım
9.  Cüneyt Kosal Kanun Taksimi
10.Hacı Arif Bey K.Hicazkâr Şarkı
İftirakındır sebep bu nale vü feryadıma
11.Şemseddin Ziya Bey K.Hicazkâr Şarkı
Güvenme hüsnüne bu çağın geçer
12.Şekerci Cemil Bey K.Hicazkâr Şarkı
Mahmur bakışı aşıka bin lütfa bedeldir

23D

Yorumlar kapatıldı.