08.04.1990 Sultaniyegâh Takım, Sazkâr Takım, Acem Aşiran ve Hüzzam Eserler

1.BÖLÜM

1-Kanuni Hacı Arif Bey Sultaniyegâh Peşrev
2-Dede Efendi Sultaniyegâh Beste
Misalini ne zemin-ü zaman görmüştür
3.Dede Efendi Sultaniyegâh Beste
Can-ü dilimiz lutf-ı keremkâr ile mamur
4.Dede Efendi Sultaniyegâh Ağır Semai
Nihan ettim seni sinemde ey mehpare canımsın
5-Dede Efendi Sultaniyegâh Yürük Semai
Şad eyledi can-ü dilimi şah-ı cihanım
5-Taner Sayacıoğlu Kanun Taksimi
6- Neyzen Rıza Bey Acemaşiran Şarkı
Mahveder her neş’eyi üfdadelik dildadelik
7.Şakir Ağa Acemaşiran Şarkı
Bakma sakın benden yana
8.Kemençevi Usta Yani Efendi Acemaşiran Şarkı
Pençe-i gamdan azad kıl
9-Udi Mısırlı İbrahim Efendi Acemaşiran Saz Semai

2.BÖLÜM

1-Kantemiroğlu Sazkâr Peşrev
2-Tab’i Mustafa Efendi Sazkâr Beste
Hemişe dilde sühan elde Sazkârım dır
3-İlya Efendi Sazkâr Ağır Semai
Nice bir bülbül-i nalân gibi feryad edeyim
4-İlya Efendi Sazkâr Yürük Semai
Biya ki kadd-i tü der bağ-ı cân nihal-i menest
5.Yılmaz Özer Keman Taksimi
6-Musul’lu Hafız Osman Efendi Hüzzam Şarkı
Neşeyab-ı lütfun olsun bu ser-i şuridemiz
7-Abdi Efendi Hüzzam Şarkı
Nim nigâhın katle ferman iptisamın can alır
8-Zekai Dede Hüzzam Yürük Semai
Dil verdiğin ol çeşm-i siyah meste işittim
9-Udi Nevres Bey Hüzzam Saz Semai

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir