İstanbul Devlet Klasik Türk Musikisi Korosu 12. Dvd

12. DVD 1. Bölüm

 • KORO
  • Zekai Dede – Şehnaz Buselik Beste : Feryâd ki feryâdımı gûş etmez ol simîn beden
  • Zekai Dede – Şehnaz Buselik Ağır Semâi : Nâz etse nola cihâne ol gül
  • Zekai Dede – Şehnaz Buselik Yürük Semâi : Kul oldum bir cefakâre
 • SOLİST : Çetin Körükçüoğlu
  • Bimen Şen – Hüseyni Şarkı : Bir gün gelecek ben gibi nâçar olacaksın
  • S.Ziya Özbekkan – Hüseyni Şarkı : Feryâd ediyor bir gül için bülbül-i şeydâ
 • KORO
  • Ebubekir Ağa – Segâh Yürük Semâi : Etti o güzel ahde vefa müjdeler olsun
  • Bimen Şen – Segâh Şarkı : Sunda içsin yâr elinden aşıkın peymaneyi
  • Segâh Şarkı : Bakıp ahvâl-i perişanıma âr eyle gönül
  • Şakir Ağa – Müsteâr Şarkı : Evvel benim nazlı yârim
  • Hacı Faik Bey – Hüzzam Şarkı : Mümkün mü bulmak bu gönlüm seni
  • Hacı Arif Bey – Hüzzam Şarkı : Bahar oldu beyim evde durulmaz

12. DVD 2. Bölüm

 • KORO
  • Zekai Dede – Ferahnâk Beste : Söyletme benim canım efendim kederim var
  • Zekai Dede – Ferahnâk Yürük Semâi : Sensiz cihanda aşıka işret revâmıdır
  • Şakir Ağa – Ferahnâk Yürük Semâi : Bir dilbere dil düştüki mâhbub-u dilimdir.
 • SAZ ESERİ : Refik Fersan – Sultaniyegâh Peşrev
 • SOLİST : Serap Mutlu Akbulut
  • Udi Nevres Bey – Muhayyer Şarkı : Gün kavuştu su karardı beni üzme güzelim
  • Münir Nurettin Selçuk – Muhayyer Şarkı : Çepçevre bahar içinde bir yer gördük
 • KORO
  • Lem’i Atlı – Karcığar Şarkı : Bir gölge ol beni peşinden koştur
  • M.Celalettin Paşa – Karcığar Şarkı : Vah meyûs-i visalindir gönül
  • Cevdet Çağla – Karcığar Şarkı : Mersin Mersin güzel Mersin

Yorumlar kapatıldı.