26.02.1989 Muhayyer Takım ve Nişaburek Eserler

1-Tamburi Cemil Bey Muhayyer Peşrev  (1 hane)
2-Yahya Nazim Efendi Muhayyer Beste
Gönül düşüp ham-ı giysu-yi yâre kalmıştır
3-Hacı Sadullah Ağa Muhayyer Ağır Semai
Hal-i siyehi gerden-i nazik terindedir
4-Hacı Sadullah Ağa Muhayyer Yürük Semai
Bir elif çekti yine sineme canan bu gece
5-Hacer Tısoğlu Kanun Taksimi
6-İsmail Hakkı Bey Nişabürek Beste
Bir kerre yüzün görmeyi dünyaya değişmem
7-Garbis Efendi Nişabürek Şarkı
Görmek ister daima her yerde çeşmanım seni
8-Ali Rifat Çağatay Nişabürek Şarkı
Meyl edip bir gül-i zare
9-Dellalzade Tahir Şarkı
Ben sana mecbur olmuşum gel yavrucağım

Yorumlar kapatıldı.