14.01.1990 Hisar Buselik Takım, Nişa Burek Eserler Solistler : Erol Deran, Ayla Büyükataman

1.BÖLÜM

1-Kemal Batanay Hisarbuselik Peşrev
2-Zekai Dede Hisarbuselik Beste
Yar olmayacak cam-ı safayı çekemez dil
3-Dede Efendi Hisarbuselik Ağır Semai
Ey hüma-yı padişahi ber ser-i bala-yitü
4-Dede Efendi Hisarbuselik Yürük Semai
Yine bezm-i ıyş-ı vuslat dil-i bikarare düştü
5-Samim Karaca Ud Taksimi
6-Ziya Paşa Nişabürek Şarkı
Mest-i nazım kim büyüttü böyle biperva seni
7-Ali Rıfat Çağatay Nişabürek Şarkı
Meyledip bir gül-i zare
8-Kassamzade Nişabürek Yürük Semai
Gel ey saba o gül-i hoşhümayı söyleşelim
9-Ahmet Ağa Nişabürek Saz Semai

2.BÖLÜM

SOLİST:  Erol Deran (Kanun)
1-Tamburi Büyük Osman Bey Saba Peşrev
2-Tamburi Ömer Altuğ Nihavent Saz Semai
SOLİST:  Ayla Büyükataman
1-Andon Efendi Hüseyni Peşrev (1 hane)
2-Rakım Erkutlu Hüseyni Beste
Müheyya oldu meclis sakiya peymaneler dönsün
3-Suphi Ziya Özbekkan Hüseyni Şarkı
Feryad ediyor bir gül için bülbül-i şeyda
4-Lemi Atlı Karcığar Şarkı
Bir gölge ol beni peşinden koştur
5-İki Rumeli Türküsü
Köşküm var deryaya karşı
Alişimin kaşları kare
KORO
1-Dede Efendi Mahur Şarkı
Sana layık mı ey gülten
2-Rahmi Bey Mahur Şarkı
O gülün geçti güzellik çağı
3-Dellalzade Mahur Şarkı
Gönül adlı bülbülüm var
4-Tamburi Mustafa Çavuş Nikriz Şarkı
Elmas senin yüzün gören
5-Rifat Bey Rast Şarkı
Gözümden ey peri-ruyim
6-Azerbaycan’lı Üzeyir Bey Segâh Şarkı
Çırpınırdı Karadeniz bakıp Türkün bayrağına

Yorumlar kapatıldı.