04.02.96 Dede Efendi Konseri, Solist: Alaaddin Yavaşça Konseri

53- 1.BÖLÜM

1-Zeki Mehmet Ağa Ferahfeza Peşrev
2.Dede Efendi Ferahfeza Beste
Ey kaş-ı keman tir-i müjen canıma geçti
3.Dede Efendi Ferahfeza Ağır Semai
Bir dilber-i nadide bir kamet-i müstesna
4. Dede Efendi Ferahfeza Yürük Semai
Bu gece ben yine bülbülleri hamuş ettim
5-Taner Sayacıoğlu Kanun Taksimi
6. Dede Efendi Hicaz Beste
Ey çeşm-i ahu hicr ile tenhalara saldın beni
7. Dede Efendi Hicaz Şarkı
Aşkınla ben ey nazenin
8. Dede Efendi Hicaz Yürük Semai
Yine neş’e-i muhabbet dil-ü canım etti şeyda

53- 2.BÖLÜM

Solist Dr.AlâeddinYavaşca

1-Nedim Ağa Sultaniyegâh Peşrev
2-Dede Efendi Sultaniyegâh Beste
Misalini ne zemin-ü zaman görmüştür
3-Dede Efendi Sultaniyegâh Ağır Semai
Nihan ettim seni sinemde ey meh-pare canımsın
4-İhsan Aslan Keman Taksimi
5-Dede Efendi Hicaz Şarkı
Çoktur gönülde dağ-ı melalim
6-Dede Efendi Hicaz Şarkı
Mah yüzüne aşıkanım
7-Dede Efendi Rast Şarkı
Görsem seni doyunca
8-Dede Efendi Rast Şarkı
Dil bir güzele meyletti hele
9-Dede Efendi Bestenigar Şarkı
Ben seni sevdim seveli kaynayıp coştum

Yorumlar kapatıldı.